Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

SimpelStreamen, (auteurs)recht en algemene voorwaarden

Door bij aankoop akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, bevestig je kennis te hebben genomen van, én akkoord te zijn met al het onderstaande.

SimpelStreamen is géén applicatie of dienst. Het product dat SimpelStreamen aanbiedt is een handleiding, welke kan worden aangeschaft als hulpmiddel om zelf een YouTube-livestream te realiseren. SimpelStreamen is dan ook in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werkzaamheid van de applicaties of materialen die in de handleiding worden aangereikt. Daarnaast is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de juiste materialen, zoals vermeld in de handleiding van SimpelStreamen. De kosten voor deze materialen zijn voor de gebruiker.

De handleiding is een product dat gecreëerd is door, en eigendom is van SimpelStreamen. Op het product rust auteursrecht. Het is dan ook niet toegestaan om (delen van) de handleiding openbaar te maken, te verveelvoudigen, aan te passen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Na aankoop is het dus ook verboden om:

  • (Een deel van) de handleiding te publiceren, te vertonen, te verkopen of te uploaden.
  • (Een deel van) de handleiding aan te passen of letterlijk over te nemen (te verveelvoudigen).
  • (Een deel van) de handleiding door te sturen naar anderen. Uiteraard mag je wel de link van de website doorsturen!

De handleiding is een digitaal product. Als je bij aanschaf akkoord gaat met de voorwaarden, bevestig je afstand te doen van de 14 dagen bedenktijd, op het moment dat je begint met het downloaden van het product. Je komt dan ook niet meer in aanmerking voor restitutie, tenzij je kan bewijzen dat je de handleiding nog niet hebt gedownload.

Livestreams en privacy: Hoe zit het met de AVG?

Voor teams en clubs is het belangrijk om kennis te hebben van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook in relatie tot het livestreamen van wedstrijden zijn er regels en beperkingen. Die zijn duidelijk uitgelegd in een artikel van de Nederlandse Volleybalbond. Zorg dat je weet welke regels er voor jou gelden voordat je begint met streamen, en houd je ook aan deze regels!
Simpel Streamen levert slechts een handleiding om te kunnen livestreamen, en is dan ook niet verantwoordelijk voor overtredingen van welke wet dan ook, door het gebruik van onze handleiding(en). Het is aan de gebruiker om te bepalen of hij/zij binnen de regels opereert. Ook Marxman Advocaten schreef er een artikel over.